ACTAS DO X CONGRESO GALEGO DE CRUCEIROS

ACTAS DO X CONGRESO GALEGO DE CRUCEIROS

Acaban de publicarse as ACTAS DO X CONGRESO GALEGO DE CRUCEIROS no que se recollen, en 471 páxinas, as 26 relatorios presentados a este congreso que tivo lugar no Centro de Artesanía e Deseño da Deputación de Lugo o día 24 de novembro de 2018. Organizado pola ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS CRUCEIROS, CRUCES DE PEDRA E PETOS DE ÁNIMAS, este evento estaba patrocinado pola Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

Añadir comentario