actas

I Congreso

ÍNDICE DAS ACTAS DO 1º CONGRESO (POIO)

CELEBRAMOS ESTA INICIATIVA 5
Luciano Sobral Fernández

UNHAS PALABRAS DE BENVIDA OS CONGRESISTAS 6
Silvia Díaz Iglesias

O INFERNO NOS CRUCEIROS E PETOS DE ÁNIMAS DE GALICIA 9
Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez

OS CRUCEIROS NOS CAMIÑOS GALEGOS DE PEREGRINACIÓN 27
Juan J. Burgoa

AROXIMACIÓN ÓS ASPECTOS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, RELIXIOSOS
E ETNOGRÁFICOS DOS CRUCEIROS DO CONCELLO DE LEIRO (OURENSE) 39
Susana Blanco Rodríguez

OS CRUCEIROS DA BISBARRA DA LIMIA (SUR DA PROVINCIA DE OURENSE) 49
Ángel Cerrato Álvarez

A LENDA DO CRUCEIRO DE SAN CLODIO (O PRIMEIRO DOS
CRUCEIROS CUN EPÍGRAFE GALEGO NA COMARCA DO RIBEIRO) 63
Celsa González Hermida

PARA UNHA DEFINICIÓN DO CRUCEIRO
Alfredo Erias Martínez

PRIMEIRA RUTA CHAIREGA DOS CRUCEIROS. UN EXEMPLO PARA
A SÚA POSTA EN VALOR. PROXECTO CARBOEIRA 79
Mario Saavedra Pérez

OS CRUCEIROS DA TERRA CHA; FUNCIONALIDADE E INSCRICIÓNS 85
José Manuel Blanco Prado

A ORIXE BARROCA DOS CRUCEIROS GALEGOS; O CINCEL DA CONTARREFORMA 97
Salvador Fernández de la Cigoña Fraga

O CRUCEIRO DO BARCOOU SANTO CRISTO DO PIÑÇON. UNHA OLLADA
A LA HISTORIA DESTE CRISTO PÉTREO DAS BEIRAS DO TEA 105
Andrés Sampedro Fernández

O CRUCEIRO DE CODESEDO (SARREAUS – OURENSE) O MÁIS NOVO DE GALICIA 111
Manuel Iglesias Cid

OS CRUCEIROS COMO RECURSO EDUCATIVO 117
Xosé Álvarez Castro

O CRISTO DA TAHONA, UN EXEMPLO DO ABANDONO DAS CRUCES
DE PEDRA GALEGAS 131
Juan J. Burgoa

DATAS DE FEIURA, SEGUNDO OS SEUS EPÍGRAFES, DOS CRUCEIROS
E PETOS MÁIS VELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA: SÉCULOS XVI E XVII 135
Victoria Fernández de la Cigoña Rodríguez

OS CRUCEIROS DO ARCO MEDITERRÁNEO 139
Matilde Pepín Fernández

CASTELAO REVISITADO: AS CRUCES DE PEDRA NA BRETAÑA OITENTA
ANOS DESPOIS 140
Lois Ladra

LAS PIEDRAS DE LAS ALMAS 159
Fernando Alonso Romero

OS CRUCEIROS DA TERRA CHÁ; CARACTERÍSTICAS XENERAIS E
ALGÚNS EXEMPLOS NOTABLES 167
Fernando Arribas Arias

INVENTARIO DE CRUCES DE PEDRA DE GALICIA 175
Coordinador: Xoán Casabella

ALGUNHAS CRUCES E CRUCEIROS SINGULARES DOS CONCELLOS DE MONDARIZ,
MONDARIZ BALNEARIO E PONTEAREAS 193
Juan José Pérez Labaca

O CRUCEIRO DOS SANTOS (BAMIRO) E OUTROS CRUCEIROS DA TERRA DE SONEIRA 205
Xosé M. Lema Suárez

O CRUCEIRO DE SAN CLODIO, ANTIGO ROLLO XURISDICIONAL? 215
Frutos Fernández González

Os PRIMEIROS CRUCEIROS TRADICIONAIS: SÉCULO XVII 223
José María Laredo Verdejo

OS CRUCEIROS DE CAPELIÑA: ADVOCACIÓN, ANTIGUIDADE E ÁREA XEOGRÁFICA 233
Clodio González Pérez

NOTA NECROLÓXICA: RECORDANDO A EUGENIO EIROA HERMO (CANGAS; 19118-2009)245
Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez

MACHACANDO EN HIERRO FRÍO 246
Eugenio Eiroa Hermo

CONCLUSIÓNS DO CONGRESO 253

II Congreso

ÍNDICE ACTAS DO II CONGRESO (PONTEAREAS)

BENVIDOS A PONTEAREAS 5
Salvador González Solla, Alcalde de Ponteareas

AVANZANDO NESTA SEGUNDA EDICIÓN 6
Andrés Sampedro Fernández, Concelleiro de Cultura

CRUCEIROS GALEGOS E GARDA CIVIL 9
Victoria Fernández de la Cigoña Rodríguez

Dos cruces de piedra de San Miguel del Arroyo 13
Enrique García Martín

Más sobre el verdadero autor del crucero de Hío, “desfacendo entuertos” 15
Eugenio Eiroa Hermo

Os ladróns dos calvarios galegos 22
Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez

Os cruceiros de pedra serpentina na comarca da terra e mar de Ferrol 36
Juan J. Burgoa

Historias recollidas nalgúns cruceiros do concello de Boiro (A Coruña) 44
Milagros Torrado Cespón

Cruceiros baixo baldaquino dos vales da Louriña e do Tea 48
Xoán Xosé Pérez Labaca

O calvario do Abade, entre dúas igrexas: Santa Mariña de Espiñeiros e Santa Mariña de Xinzo 58
Xoán Ibáñez Rodríguez

Los cruceiros coruñeses 60
José María Laredo Verdejo

Cruceiros e cruces de pedra na arte popular en Portugal 66
Alfredo Castro Guerreiro

O cruceiro de Cabanas (Cabanas – A Coruña) 71
Juan J. Burgoa

El cruceiro de Covelo, ejemplar único 73
Maximino Fernández Sendín

Motivos iconográficos nos cruceiros de Lérez 80
Xosé Álvarez Castro

El rito de circunvalación en torno a las piedras y cruceros de las Islas Británicas 86
Fernando Alonso Romero

Os Cristos na Pastoriza da Terra Cha 91
Mario Saavedra Pérez

Motivos ornamentais e iconográficos nas bases dos cruceiros da Terra Cha (Lugo) 104
Fernando Arribas Arias

A representación dos instrumentos da Paixón nos nosos cruceiros 116
Clodio González Pérez

Algunhas reflexións sobre o espallamento dos cruceiros en Galicia 123
Frutos Fernández González

A protección dos cruceiros 131
Amparo casares Gallego e Xan Casabella López

Achega ás cruces de pedra no país de Gales 142
Lois Ladra

As rogativas, unha tradición a extinguir. O caso de Leiro na provincia de Ourense 150
Celsa González Hermida

O poder da cruz; a divina reliquia de San Clodio (Leiro – Ourense) 156
Susana Blanco Rodríguez

Cerviño, o seu cruceiro de Xirazga e os petos de ánimas de Beariz de Montes 162
Xesús Antonio Gulías Lamas

Os cruceiros da bisbarra da Limia dos séculos XVII e XVIII 170
Ángel Cerrato Álvarez

Cruceros y entornos 181
Xan Casabella & Amparo Casares

Os esmoleiros da Terra Chá (Lugo) e vinculacións con algúns santuarios chairegos 188
José Manuel Blanco Prado

Reflexións sobre o camiño do Fin do Mundo 201
Alfredo Erias Martínez

Cruceiros e cruces da terra de Viveiro (Lugo) 220
Carlos Nuevo Cal

Calvarios do Condado e A Paradanta 227
Andrés Sampedro Fernández

Cruceiros, cruces e petos de ánimas do Val do Fragoso 257
M. Gonzalo Prado Fernández

Conclusións do II Congreso 265

Agradecementos 266

Direccións, teléfonos e-mails dos poñentes no II Congreso 267

III Congreso

ÍNDICE ACTAS DO III CONGRESO (SANTIAGO)

Os cruceiros galegos: estado da cuestión 5
Fernando Arribas Arias

Tríade dun monte sagrado: pedra, ermida e viacrucis de Chamorro 11
Juan J. Burgoa

O paso de Ignacio Cerviño polo Condado e A Paradanta (Concellos da
Cañiza, Covelo, Mondariz e Mondariz Balneario) (I) 17
Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez

Relacións entre os cruceiros e cruces da terra Chá e os seus santuarios 37
José Manuel Blanco Prado

Catálogo de cruceiros, cristos e cruces do concello de Riotorto (Lugo) 43

O cruceiro de Lamas (Boqueixón, A Coruña). Aproveitamento dunha peza románica 49
Clodio González Pérez & J. David Conde Lourido

Breve reseña sobre as cruces de pedra en Irlanda 55
Lois Ladra

Viacrucis do santuario das Ermitas (O Bolo – Ourense). Un camiño de esperanza 62
Xesús Antonio Gulías Lamas

Os petos pórticos da provincia de Pontevedra 72
Victoria Fernández de la Cigoña Rodríguez

Os petos porticados do sur da provincia de Ourense 88
Ángel Cerrato Álvarez

Os cruceiros do camiño procesional de Mondariz á Franqueira 97
Juan José Pérez Labaca

Catro cruceiros con dedicatoria 105
Serafín Casiano Pérez Gey

O santeiro máis destacado do Deza no século XX 109
Cecilia Doporto Regueira

Experiencia didáctica arredor dun viacrucis. O caso de Xinzo (Ponteareas) 114
Andrés Sampedro Fernández

III Congreso sobre cruceiros, cruces de pedra e petos de ánimas(15-10-2011) 124

Estatutos da Asociación de Amigos dos Cruceiros, Cruces de pedra e petos de ánimas 125

Membros da Asociación de Amigos dos Cruceiros, cruces de pedra e petos de ánimas 131

IV Congreso

IV Congreso Galego de Cruceiros (Lugo, 2012)

RELATORIOS DO IV CONGRESO

1.- Os cruceiros de San Andrés de Teixido e os seus camiños de peregrinación, de Juan José Burgoa Fernández.

2.-  Cruzeiros, cruzes e alminhas. Achega ás manifestacións da relixiosidade popular portuguesa, de Lois Ladra.

3.- Os cruceiros na plástica galega. Algúns exemplos notables, de Fernando Arribas Arias.

4.- Cruceiros, cruces, chantas e esmoleiros do concello de Pol (Lugo), de Mario Saavedra Pérez.

5.- Cruces das igrexas e capelas do concello de Ponteareas, de Mónica Leirós Bargiela.

6.- Cruces dos canastros do concello de Ponteareas, Purificacion Porto Sebastián.

7.- A imaxe dos peregrinos medievais de Betanzos, de Alfredo Erias.

8.- Relación entre os cruceiros e cruces da Terra Chá e os seus santuarios (II), de José Manuel Blanco Prado.

9.- A área xeográfica dos cruceiros de capeliña: concellos de Noia e Outes, de Clodio González Pérez.

10.- Cruces, cruceiros e petos do concello de Sarreaus (Ourense central), de Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.

11.- O escultor José Miguel Escuredo Vega “Pepe de Barrio”: a súa monumental vía dolorosa de Lamalonga (A Veiga – Ourense central) e outras cruces, de Victoria Fernández de la Cigoña Rodríguez e Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.

12.- Humilladeros desaparecidos de la ciudad de Valladolid: el de la Vera Cruz y el de la Sagrada Pasión de Cristo, de Enrique García Martín.

13.- Xestos máxicos, supersticións e lendas arredor da arte popular lamense: a cultura como prosperidade dos pobos, de Cristina Villaverde Ruibal.

14.- A pegada de José Cerviño García na bisbarra do Ribeiro, de Celsa González Hermida.

15.- Más presencia de Ignacio Cerviño en O Hío (Cangas), de Emilio Alfonso Fernández Sotelo.

16.- Las capillas de ánimas en los concejos costeros del oriente del Principado de Asturias, de María Vergara Prieto.

17.- O cruceiro de Cambeses (Moncâo), de Xoán Ibáñez Rodríguez.

18.- Vías Dolorosas de Xerusalén en Galicia, de Xesús A. Gulías Lamas.

19.- Viacrucis e calvario inscrito na igrexa parroquial de San Xoán de Vilacoba (Salvaterra do Miño), de Andrés Sampedro Fernández.

20.- Os textos epigráficos dos cruceiros formando parte do noso
patrimonio e da paisaxe
, de Cecilia Doporto Regueira.

21.- Aproximación aos cruceiros de Antas de Ulla (Lugo), de Francisco Xabier Louzao Martínez.

22.- A Evolução da Representação da Cruz em laudae funerárias e o contributo do seu estudo para atribuição de cronologias mais precisas na análise da arte cristã da Antiguidade Tardia, de Jorge Feio.

23.- Curiosidades dalgúns cruceiros de Ponteareas, de Xoán Xosé Pérez Labaca.

24.- Cruceiros da parroquia do Divino Salvador de Taragoña (Rianxo), de Serafín Casiano Pérez Gey e Xesús A. Gulías Lamas.

V Congreso

ÍNDICE ACTAS DO V CONGRESO (O PORRIÑO)

Presentación do alcalde do Porriño 5
J. Nelson Santos Argibay

Parte I: O Congreso na prensa 9

Parte II. Acto inaugural, presentación do libro “Cerviño contra Cerviño”
e homenaxe a Ignacio Cerviño no Camposanto Municipal 13

Parte III. Camaradería 19

Parte IV. Clausura do V Congreso 21

Parte V. relatorios. Relación entre os cruceiros e cruces da Terra Chá
e os seus santuarios. Concello de Guitiriz (III) 23
José Manuel Blanco Prado

Cruceiros, cristos, cruces… no concello de Alfoz(Lugo) 35
Mario Saavedra Pérez

Cruces ou cruceiros góticos de Galicia? 55
Fernando Arribas Arias

O marco político-xurídico de protección dos cruceiros en Galicia 67
Fernando Martínez Arribas

Cruces e cruceiros do Concello de Castroverde (I). Cruceiros
e cruces do Camiño Primitivo e da Vía IXX 85
Manuel Muñiz Besteiro

A cruz xubilar da Picaraña (Ponteareas) 95
Mónica Leirós Bargiela & Purificación Porto Sebastián

As cruces de pedra dos camiños das Pontes, Ortigueira e Mañón 103
Juan José Burgoa Fernández

Os antigos cruceiros da cidade de Lugo 119
Francisco Xabier Louzao Martínez

As cruces de pedra na illa de Man. Orixes, cronoloxías, contextos e significados 131
Lois Ladra

Os cruceiros de anxiños ou cruceiros do Limbo 147
Xesús Antonio Gulías Lamas

Cruceiros e cruces de Santa María de Asados (Rianxo) 165
Serafín Casiano Pérez Gei & Xesús Antonio Gulías Lamas

Cruces e cruceiros na obra pictórica de José Otero Abeledo, Laxeiros 183
Cecilia Doporto Regueiro

Os xesuítas e as santas misións en Galicia; regueiro de cruces 195
Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez

O pan e os petos de ánimas 209
Victoria Fernández de la Cigoña Rodríguez

O humilladoiro de San Bieito do Rabiño (Cortegada – Ourense)
e os petos de ánimas que del se benefician 215
Xoán Ibáñez Rodríguez

Cruces milagreiras de San Xoán de Mosteiro (Barciademera – Covelo) 223
Andrés Sampedro Fernández

Cruces, cruceiros e petos de San Pedro de Forcadela (Tomiño) 235
Félix Loira López & Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez

Cruces de mala morte do Val da Louriña 249
Juan Manuel Celeiro Fernández

Ignacio Cerviño Quinteiro nos documentos 259
Anxo Coya Otero

Origen e iconografía del vía crucis. De la devoción al olvido en la provincia de Valladolid 275
Enrique Martín

Cruceros y capillas de Barbeita. Oratorio do Santo Cristo/ Oratorio
do Senhor da Boa Morte (Mpnçâo, Portugal) 279
María Prieto Vergara

O cruceiro máis alto de Galicia o do cemiterio de Mondariz con
máis de oito metros de altura, obra de Cerviño 287
Xoán Xosé Pérez Labaca

VI Congreso

VI Congreso Galego de Cruceiros (Tor-Monforte de Lemos, 2014)

RELATORIOS DO VI CONGRESO

1. OS CRUCEIROS CO CONCELLO DE CENLLE (OURENSE), por Clodio González Pérez.
2. TRES FALSOS PIARES NOS QUE ALGÚNS AUTORES SE APOIAN PARA CONCEDERLLE A IGNACIO CERVIÑO A AUTORÍA DO CRUCEIRO DE HÍO, por Xesús Antonio Gulías Lamas.
3. CRUCEIROS DA PARROQUIA DE SANTA BAIA DE ARAÑO (RIANXO), por Serafín Casiano Pérez Gei e Xesús Antonio Gulías Lamas.
4. CRUCEIROS E CRUCES DO CONCELLO DE CASTROVERDE (II), por Manuel Muñiz.
5. CRUCEIROS LIGADOS A SANTUARIOS NO CONCELLO DE VILALBA, por José Manuel Blanco Prado.
6. CRUCEIROS, CRUCES, CRISTOS E ESMOLEIROS DE FERREIRA DO VALADOURO, por Mario Saavedra Pérez.
7. CRUCES, CRUCEIROS, CRUCES E ESMOLEIROS DA RIBEIRA SACRA LUCENSE (CONCELLO DE SOBER), por Fernando Arribas Arias.
8. ARREDOR DAS ÁNIMAS DE SABUCEDO DE MONTES (CARTELLE-OURENSE) E DA FAMILIA CASAS, por Xoán Ibáñez Rodríguez e Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.
9. INDULGENCIAS, MISIÓNS E CRUCES, por Victoria Fernández de la Cigoña Rodríguez.
10. LA CELEBRACIÓN DE LA MUERTE: LA COFRADÍA DE ÁNIMAS DE LA ANTIGUA VALLADOLID, por Enrique García Martín.
11. CRUCEROS Y CRUCES DEL CERRATO CASTELLANO. I. MARCO HISTÓRICO, por Ángel Cerrato Álvarez.
12. CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DO CONCELLO DE CRECENTE (I), por Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.
13. CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DA PARROQUIA DE SANTIAGO DE ESTÁS (TOMIÑO, PONTEVEDRA MERIDIONAL), por Félix Loira López e Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.
14. OS CINOCÉFALOS DO CRUCEIRO DE FENTE (MONTERROSO-LUGO), por Xabier Louzao
15. AS CRUCES DE PEDRA NA ESCOCIA. UN OLLAR DESDE A GALIZA, por Lois Ladra.
16. CRUZEIROS DO ALENTEJO, PORTUGA: OS CASOS DOS CONCELHOS DE ALVITO E CUBA. UN CASO ESPECIAL: O CRUZEIRO DE VIANA DO ALENTEJO, por Jorge Feio.
17. OS CRUCEIROS NA POESÍA GALEGA, por Juan José Burgoa Fernández.
18. “A VIRXE DOS NENOS”, DA POSIBLE AUTORÍA DE IGNACIO CERVIÑO QUINTELA, por Andrés Sampedro Fernández.
19. CRUCEIROS, CRUCES DE PEDRA E PETOS DE ÁNIMAS RESTAURADOS DO CONCELLO DE PONTEAREAS, por Purificación Porto e Mónica Leirós.
VII Congreso

VII Congreso Galego de Cruceiros (Ourense, 2015)

RELATORIOS DO VII CONGRESO

1.- CRUCEROS Y CRUCES DEL CERRATO CASTELLANO (II), por Ángel Cerrato Álvarez.

2.- CRUCEIROS, CRISTOS E CRUCES DO CONCELLO DE OUROL (LUGO), por Mario Saavedra Pérez.

3.- CRUCEIROS E CRUCES DO CONCELLO DE O INCIO (LUGO), por Mario Saavedra Pérez.

4.- CRUCES, CRUCEIROS E ESMOLEIROS DA RIBEIRA SACRA LUCENSE: CONCELLO DE CARBALLEDO, por Fernando Arribas Arias.

5.- CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DE ÁNIMAS DO CONCELLO DE CASTROVERDE-LUGO (III), por Manuel Muñiz Besteiro.

6.- CRUCEIROS DO CAMIÑO DE INVERNO AO SEU PASO POLA COMARCA DO DEZA, por Cecilia Doporto Regueiro.

7.- OS CALVARIOS GALEGOS: BUEU, BEADE E CASTRO BARBUDO, por Clodio González Pérez.

8.- CRUCEIROS DO CONCELLO DE OURENSE, por Xesús Antonio Gulías Lamas.

9.- CRUCEIROS, CRUCES E PETOS DE ÁNIMAS DO CONCELLO DE BANDE (OURENSE), por Celso Rodríguez Cao.

10.- ROTEIROS DE CRUCES E CRUCEIROS NO CONCELLO DE MURAS (LUGO), José Manuel Blanco Prado.

11.- CRUCEIROS DE LA INDEPENDENCIA (MONÇAO, PORTUGAL), por María Prieto Vergara.

12.- O CRUCEIRO DE MASIDE, por Serafín Pérez Gey e Xesús Antonio Gulías Lamas.

13.- O CRUCEIRO-ESMOLEIRO DO SANTO CRISTO DA SAÚDE EN SAN CIBRÁN DE RIBARTEME (1981), por Mónica Leirós Bargiela e Purificación Porto Sebastián.

14.- APROXIMACIÓN A UN INVENTARIO DOS CRUCEIROS DO CONCELLO DE BETANZOS, por Alberta Lorenzo Aspres.

15.- AS CRUCES DE PEDRA NO CONCELLO DO VICEDO, por Xabier Moure Salgado.

16.- CRUCEIROS E CRUCES DE PEDRA DO CONCELLO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, por Juan J. Burgoa.

17.- OS CALVARIOS DA BRETAÑA VISTOS POR UN ARQUEÓLOGO GALEGO, por Lois Ladra.

18.- OS CRUCEIROS NOS FONDOS FOTOGRÁFICOS DOS ARQUIVOS HISTÓRICOS GALEGOS, por Francisco Xabier Louzao Martínez.

19.- PETO DE ÁNIMAS DO PADRÁN (GULÁNS), UN ESQUECIDO MÁIS DO PATRIMONIO CULTURAL DE PONTEAREAS, por Andrés Sampedro Fernández.

20.- CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DE CAMPOSANCOS – A GUARDA (I), por Victoria Fernández de la Cigoña Rodríguez.

21.- CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DAS PARROQUIAS DE SAN MARTIÑO, SAN CAMPIO, FIGUEIRÓ E SAN CRISTOVO DE GOIÁN (TOMIÑO-PONTEVEDRA), por Félix Loira e Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.

22.- O VIACRUCIS INCONCLUSO DA SERRA DO XURÉS (LOBIOS) E AS SÚAS RELACIÓNS COS DA PENEDA GEREZ E O BOM JESÚS DE BRAGA (PORTUGAL), por Xoán Ibáñez Rodríguez e Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.

23.- CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DO CONCELLO DE ARBO (PONTEVEDRA), por Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.

25.- O CRUCEIRO NOVO DE PADRÓN, por Xosé María Rodríguez Tubío.

VIII Congreso

ÍNDICE ACTAS DO VIII CONGRESO GALEGO DE CRUCEIROS

1.- CRUCEIROS, CRUCES E ESMOLEIROS DA RIBEIRA SACRA LUCENSE: CONCELLO DE CHANTADA, por Fernando Arribas Arias.

2.- CRUCES E CRUCEIROS DO CONCELLO DE GUNTÍN, por José Manuel Blanco Prado e Manuel Muñiz.

3.- CRUCES E CRUCEIROS DO CONCELLO DE PONTEDEUME, por Juan José Burgoa Fernández.

4.- DEVOCIONES EN GRANITO: LOS CRUCEIROS MEDIEVALES EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA, por Sara Carreño López.

5.- OS PETOS PORTICADOS: MANIFESTACIÓN DE FONDOS SENTIRES DO POBO E DE AQUITECTURA POPULAR., por Ángel Cerrato Álvarez.

6.- PROBAS E CONSIDERACIÓNS SOBRE O ESCULTOR IGNACIO CERVIÑO, por Anxo Coya Otero.

7.- OS CRUCEIROS COMO TEMA DA POESÍA PUBLICADA NA PRENSA DOS SÉCULOS PASADOS, por Cecilia Doporto Regueiro.

8.- CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DO CONCELLO DE ARBO (II): PARROQUIAS DE CABEIRAS, CEQUELIÑOS, MOURENTÁN E SELA, por Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.

9.- CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DO CONCELLO DA GUARDA (II): PARROQUIA DE SANTA MARÍA DA ASUNCIÓN DA GUARDA, por Victoria Fernández de la Cigoña Rodríguez.

10.- OS VIACRUCIS DA CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, por Clodio González Pérez.

11.- CRUCEIROS DO RIBEIRO, por Xesús Antonio Gulías Lamas.

12.- O VIACRUCIS DE SANTO ANDRÉ DE XEVE (PONTEVEDRA) ENTRE A DEVOCIÓN E A RUÍNA, por Xoán Ibáñez Rodríguez e Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.

13.- NOTAS SOBRE UN CRUCEIRO GALEGO NA CIDADE DE PORTO, por Lois Ladra.

14.- MORREN OS PETOS, XORDEN OS ESMOLEIROS. O CASO DOS ESMOLEIROS DA VIRXE DE FÁTIMA EN PONTEAREAS (PONTEVEDRA), por Mónica Leirós Bargiela e Purificación Porto Sebastián.

15.- CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE TOMIÑO (TOMIÑO-PONTEVEDRA), por Félix Loira López e Estanislao Fernández de la Cigoña.

16.- DEVOCIONES EN GRANITO: LOS CRUCEIROS MEDIEVALES EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA, por Alberta Aspres.

17.- ALEJANDRO CABANELAS E O CRUCEIRO CORUÑÉS DA PRAZA DO MARQUÉS DE SAN MARTÍN, por Francisco Xabier Louzao Martínez.

18.- CRUCEIROS DE LORDELO (MONÇAO-PORTUGAL), por María Prieto Vergara.

19.- CRUCEIROS E CRUCES DE BURELA, por Mario Saavedra Pérez.

20.- CRUCES, CRUCEIROS, CRISTOS E PETOS DO CONCELLO DE FOZ, por Mario Saavedra Pérez.

21.- CRUCEIRO E PETO DE ÁNIMAS DE SAN FRANCISCO DE CORTELLAS (PADRÓNS-PONTEAREAS), DEVOCIÓNS AO PÉ DA CAPELA E ROMARÍA DE SAN FRANCISCO, por Andrés Sampedro Fernández.

22.- TERRA DE NEMANCOS: CRUCEIROS NUNHA PAISAXE DESAGRARIZADA, por Manuel Vilar.

24. BIBLIOGRAFÍA SOBRE CRUCEIROS, CRUCES E PETOS (2016), por Fernando Arribas Arias, Clodio González Pérez e Lois Ladra.

IX Congreso

IX CONGRESO GALEGO DE CRUCEIROS

Museo Provincial do Mar de San Cibrao (Cervo-Lugo)

25 de novembro de 2017

 

CRUCEIROS, CRUCES, VIACRUCIS E PETOS DE ÁNIMAS DA RIBEIRA SACRA LUCENSE: CONCELLOS DE O SAVIÑAO E PORTOMARÍN, por Fernando Arribas Arias.

CRUCEIROS E CRUCES DO CONCELLO DE BECERREÁ (LUGO), por José Manuel Blanco Prado e Manuel Muñiz.

OS CRUCEIROS DA PRAZA DE CANIDO EN FERROL, por Juan J. Burgoa.

CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DO CONCELLO DE MEAÑO (PONTEVEDRA), por Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.

CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DO CONCELLO DA GUARDA (III): PARROQUIA DE SAN LOURENZO DE SALCIDOS (I), por Victoria Fernandez de la Cigoña Rodríguez.

ALGÚNS PRECURSORES COMPOSTELÁNS NO ESTUDO DOS CRUCEIROS (SÉCULO XIX), por Clodio González Pérez.

CRUCEIROS DE ANXIÑOS (II parte), por Xesús Antonio Gulías Lamas

A FERTILIDADE ARREDRO DO CALVARIO DO MONTE DAS CINCO CRUCES DE CHANDEBRITO (NIGRÁN-PONTEVEDRA), por Xoán Ibáñez Rodríguez e Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.

ACHEGA AO ESTUDO DAS CRUZES DE PEDRA E DAS ALMINHAS NO VAL DO RÍO TUA (TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO (PORTUGAL), por Lois Ladra.

VIACRUCIS DO MONTE DA PICARAÑA (PONTEAREAS), por Mónica Leirós Bargiela e Purificación Porto Sebastián.

CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DAS PARROQUIAS DE SAN VICENTE DE BARRANTES E SANTA MARÍA DE PINZÁS (TOMIÑO-PONTEVEDRA), por Félix Loira López e Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.

ACHEGAMENTO Á HISTORIA DOS CRUCEIROS DE MONTERROSO, por Francisco Xabier Louzao Martínez.

MOTIVOS ORNAMENTAIS DOS CRUCEIROS DA TERRA DOS MONTES, por Serafín Pérez Gei e Xesús Antonio Gulías Lamas.

CRUCES E CRUCEIROS DE PEDRA EN ESPAZOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE GIJÓN (PRINCIPADO DE ASTURIAS), por María Prieto Vergara.

CRUCEIROS, CRUCES E CRUCES DE MISIÓN DO CONCELLO DE CERVO, por Mario Saavedra Pérez.

CRUCEIROS, CRISTOS E CRUCES E CRUCES DE MISIÓN DO CONCELLO DE XOVE, por Mario Saavedra Pérez e Luzdivina López Seco.

UN ARTÍSTICO RELOXO DE SOL ATRIBUÍDO A IGNACIO CERVIÑO NO EIDO DOS CARREIRA EN PÍAS (PONTEAREAS), por Andrés Sampedro Fernández.

X Congreso

INDICE

 

1.- CRUCEIROS, CRUCES, VIACRUCIS E PETOS DA RIBEIRA SACRA LUCENSE: CONCELLOS DE TABOADA E PARADELA. Fernando Arribas Arias.

2.- CALVARIO DE SANTA CRUZ DE PARGA (GUITIRIZ-LUGO). Blanca Besteiro.

3.- ORATORIOS, CRUCES DE MISIÓN E VIACRUCIS DO CONCELLO DE PALAS DE REI. José Manuel Blanco Prado / Manuel Muñiz Besteiro.

4.- DE FERROL A COMPOSTELA. OS CRUCEIROS DO CAMIÑO INGLÉS. Juan J. Burgoa Fernández.

5.- O REFLEXO DA ESPIRITUALIDADE MEDIEVAL EN ETAPAS POSTERIORES. A DIVERSIDADE DE CRUCES NOS HÓRREOS DE DEZA. Cecilia Doporto.

6.- OS CANTEIROS DA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE PESCOSO (RODEIRO). BIOGRAFÍA DE MAGÍN VARELA VÁZQUEZ. Cecilia Doporto.

7.- CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DO CONCELLO DE MEAÑO (II): PARROQUIAS DE MEAÑO, PADRENDA, SIMES E XIL. Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.

8.- CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DA PARROQUIA DO SALVADOR DE PIÑEIRO (TOMIÑO-PONTEVEDRA). Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez e Félix Loira López.

9.- CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DA PARROQUIA DE SAN XOÁN DE AMORÍN (TOMIÑO-PONTEVEDRA). Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez e Roberto Fernández Diz.

10.- CRUCEIRO-ESMOLEIRO DA CAPELA DE SAN SIMÓN EN SAN XOÁN DE BAIÓN (VILANOVA DE AROUSA-PONTEVEDRA). Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez e Roberto Fernández Diz.

11.- CRUCES, CRUCEIROS E PETOS DO CONCELLO DA GUARDA (IV): PARROQUIA DE SAN LOURENZO DE SALCIDOS (II). Victoria Fernández de la Cigoña Rodríguez.

12.- MARCAS DE TERMO EN PARROQUIAS DOS CONCELLO DE LUGO E OUTEIRO DE REI. Hixinio Flores Rivas / Beatriz Guimarey Fernández / Orlando Viveiro Veiga.

13.- LUIS MARTÍN RUIZ E O SEU LIBRO CRUCEIROS NA PROVINCIA DA CORUÑA (1999). Clodio González Pérez.

14.- CRUCEIROS DE ANXIÑOS (III). Xesús Antonio Gulías Lamas / Serafín Pérez Gei.

15.- CRUCEIROS DO CONCELLO DE MOAÑA. Xesús Antonio Gulías Lamas.

16.- ACHEGA ÁS CRUCES DE PEDRA NOS CONCELLOS DO BAIXO SABOR (TRAS-OS-MONTES, PORTUGAL). Lois Ladra.

17.- O NOVO CRUCEIRO PARROQUIAL DO ALLO (ZAS). UNHA NOVA TRINDADE COMO MOTIVO ICONOGRÁFICO.  Xosé Mª Lema.

18.- AS CRUCES DE ARMENIA. Francisco Xabier Louzao Martínez.

19.- O ACTUAL MARCO DE PROTECCIÓN NORMATIVO DOS CRUCEIROS EN GALICIA. Fernando Martínez Arribas.

20.- EL MÁRMOL DE MACAEL EN LOS CAMINOS DEL SIGLO XVII. LA CRUZ BLANCA DE TÍJOLA. Andrés Molina Franco.

21.- CRUCES, CRUCERO Y CAPILLAS DE ÁNIMAS EN EL CAMINO PRIMITIVO DE SANTIAGO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. María Prieto Vergara.

22.- AS CRUCES DE PEDRA COMO LAMPIÓNS DOS HÓRREOS GALEGOS. Carlos Regueira Méndez.

23.- CRUCEIROS, CRISTOS, CRUCES E VIACRUCIS DO CONCELLO DE MONDOÑEDO. Mario Saavedra Pérez.

24.- UN VELLO CRUCEIRO AO CARÓN DO CAMIÑO DA RUANOVA (PADRÓNS-PONTEAREAS). Andrés Sampedro Fernández.

25.- DÚAS CRUCES, DÚAS HISTORIAS OU A REACTUALIZACIÓN DA MEMORIA. Manuel Vilar Álvarez.

26.- CRUCES E CRUCEIROS NO CAMIÑO DE SANTIAGO A MUXÍA POR BRANDOMIL, BAÍÑAS E BERDOIAS. Manuel Vilar Álvarez.